Dziś bardzo stare starocie sprzed 15 laty. Prace cyfrowe i cyfrowo-analogowe (najczęściej analogowy szkic/kontur i cyfrowe kolorowanie).


Share Button